47ZOBRAZENÍ

Do roku 1990 se v České republice narodilo mimo manželství asi 8 % dětí, dnes je to číslo vyšší a pohybuje se kolem 30 %.

To znamená, že téměř každá třetí dvojíce dnes volí život na hromádce před manželstvím.

To vypadá jako by manželství vyšlo nějak z módy. Proč to tak je?

 

 

Soužití na zkoušku

Život na hromádce je pro spoustu mladých lidí jen dočasným řešením. Chtějí si prostě vyzkoušet, jak si budou rozumět, jestli spolu dokáží žít a co to s nimi udělá, teprve pak uvidí, jestli svůj vztah zpečetí na radnici nebo před oltářem.
Podle několika průzkumů je život na psí knížku pro mnoho mladých lidí dobrou průpravou na manželství. Největší počet nesezdaných soužití je mezi dvaceti až třiceti lety.
Některé páry uvažují i o trvalém soužití na psí knížku. Většinou tu možnost preferují muži než ženy.

 

Nechám si otevřená zadní vrátka...

Obhájci manželství zastávají názor, že lidé, kteří spolu žijí na hromádce si nechávají otevřená zadní vrátka, kterými mohou kdykoliv utéct, když se vztah nevydaří.

 

Manželství versus psí knížka

Oddací list Vám samozřejmě nepotvrdí to, že se milujete a chcete být spolu. Také nebudete muset projít celým rozvodovým řízením, pokud Vám to spolu nebude klapat. Oddací list Vám však zajistí to, že pokud dojde na rozvod, tak Vám soud pomůže s rozdělením majetku a opatrovnictví o děti. A co mají obě možnosti společného? Nemyslete si, že rozchod bude méně bolestivý než rozvod. Smutek a zklamání Vás čekají v obou případech.