117ZOBRAZENÍ


V dnešní době je stále oblíbenější tradice svatého Valentýna, což je patron lásky. V dnešní době je mu vyhrazen den 14. února, kdy měl být zavražděn.

Z historie o svatém Valentýnovi

Svatý Valentýn byl římský kněz, jenž žil v antickém období vlády římského císaře Claudia II. Bohužel v dnešní době se pouze ví, že kněz se jménem Valentýn skutečně existoval a vzhledem k tomu, že dříve byl veden boj proti křesťanství, existuje příběh pohanský a křesťanský. Oba příběhy se shodují na tom, že blahořečený Valentýn byl skutečně kněz a oddával zamilované páry.Křesťanská legenda

Podle křesťanské legendy se císař Claudius II. účastnil mnoha bitev, ale římští muži jen neradi vstupovali do vojska. Claudius II. byl přesvědčen, že to bylo z důvodu, že nechtěli opouštět své rodiny, a proto se rozhodl zakázat všechna zasnoubení i svatby v celém Římě. Svatý Valentýn nedbal zákazu Claudia II. a dál tajně oddával zamilované páry. Za tyto skutky byl následně uvězněn a odsouzen k trestu smrti.

Trest byl vykonán 14. února léta páně 296 Legenda ještě uvádí, že před popravou dokázal napsat milostný dopis jisté ženě, a tak vzniklo první valentýnské přání.

Pohanská legenda

Podle pohanské legendy ze starého Říma je Valentýn vypodobněn, jako velmi ctnostný, počestný a moudrý člověk. Jeho moudrost byla vyslyšena i samotným císařem, který si povolal Valentýna k sobě. Nešetřil chválou a neskrýval obdiv k Valentýnovi, posteskl si také nad okolnostmi, kvůli kterým se Valentýn nemůže stát přítelem císařovým. Protože Valentýn, ač tak moudrý a vzdělaný, věří pověrám (Měl na mysli křesťanství).

Císař tedy nakázal městskému prefektu Astoriovi, aby na Valentýna dohlížel, a aby byl Valentýn pod důslednou kontrolou, vzal si ho Astorius do svého domu. Tam se Valentýn setkal s velmi krásnou, ale nevidomou dcerou prefekta. Astorius požádal Valentýna, aby se modlil za dceřin zrak.

Valentýn tak rád učinil, protože v sílu modliteb věřil a dívku si zamiloval. Zázrak se opravdu stal a dívce se zrak vrátil. O zázračném uzdravení si povídal celý Řím. Pohané odmítli v zázrak uvěřit a vtrhli do domu prefekta, Valentýna odvedli a za městem mu oddělili mečem hlavu od těla. Navzdory trpkému osudu se stal svatý Valentýn patronem věrných a čisté, oddané lásky.

Svatý Valentýn v dnešní době

Dnes je svatý Valentýn příležitostí muže, jak potěšit ženu ve vhodný den. Obdarovávání ženy je přejatá tradice spíše z křesťanské verze, kdy se svatý Valentýn malou chvíli před odvedením na popravu odeslal láskyplný dopis neznámé ženě.

Obdarovávat je milá záležitost, proto Vám přejeme co nejlepší Valentýn.