26ZOBRAZENÍPojďme se nyní podívat na jiné typy diet, které až tak úplně nepracují pouze s energetickou bilancí přijímané stravy,  ale také se stavem organismu zvaný ketóza. Všechny diety využívající tento jev vycházejí z již zmíněné diety 


Ketóza je stav organismu, který nastává, když tělo vyčerpá zásoby glykogenu v játrech a při kterém játra produkují ketony jako zdroj energie z volných mastných kyselin. Při tomto procesu tělo získává energii pouze z bílkovin a tuků místo ze sacharidů.

V čem spočívá tato dieta? Jedná se o nízkosacharidovou dietu. V prvních 14 dnech je povoleno pouze 25g sacharidů denně, energetické poměry dalších makrosložek jsou 28 % bílkovinami a 70 % tuky!!! Jedná se tedy o nevyváženou dietu. Nízký přísun sacharidů má za následek, že se sníží hladina sacharidů v krvi, což postupně vede k zastavení tvorby inzulínu. Organismus se velmi silně odvodňuje (v počáteční fázi toto odvodnění znamená váhový úbytek až několika kg). Vzhledem ke skladbě potravy, kde vypouštíme téměř všechny sacharidy (25g je opravdu velmi malé množství), našemu organismu chybí ochranné látky, získávané zejména z ovoce a zeleniny. Roste tak riziko nejrůznějších chorob, jako je například rakovina, srdečně cévní obtíže a nebo žlučníkové potíže. Zároveň roste hladina LDL cholesterolu, jelikož při dietě nekontrolujeme přísun tuků. Dieta je provázena únavou díky nízkému příjmu sacharidů, pocitem sucha v ústech a zapáchajícím dechem kvůli ketonům. Při dlouhodobějším držení této diety může také nastat úbytek svalové hmoty jako důsledek minimálního příjmu sacharidů. Myslím si, že tato dieta byla překonána, a že patří do historie. Bohužel fakt, že je tak známá a že ji propagují známé osobnosti i dnes, ji však dělá stále aktuální záležitostí.

Jak tedy využít stav ketózy v náš prospěch a redukovat zmíněná rizika? Existují dvě diety, které mohou být odpovědí na tuto otázku. Začneme tou méně vhodnou ze zdravotního hlediska, a tou je vysokoproteinová dieta. Podstatou vysokoproteinové diety je příjem kvalitních bílkovin ve formě doplňku. Sousloví kvalitní bílkovina by bylo možné rozvést do samostatného článku, zjednodušme jej tedy do několika velmi stručných definic: obsah bílkovin v produktu by měl být cca 80-90%, bílkovina by měla mít vysokou stravitelnost (95% a více), poměr aminokyselin by měl odpovídat co nejlépe potřebám lidského těla, produkt by neměl obsahovat cholesterol. Cílem je přeorientovat organismus do stavu, kdy dochází ke zvýšené produkci hormonů štítné žlázy, které podporují látkovou výměnu a k lepšímu spalování tukových zásob. Pokud je dieta dobře navržena, zejména množství bílkovin, nedochází ke snížení svalové hmoty. V průběhu diety je třeba užívat poměrně velké množství suplementace, zejména širokého spektra antioxidantů. Ty nám pomáhají v odbourávání volných radikálů, což se projeví snížením rizika vzniku některých chorob, a zároveň podpoří svalový metabolismus - volné radikály negativně působí na produkci hormonů štítné žlázy, a pokud bychom je nepomáhali odbourat, zpomalíme tak efekt diety. Maximální délka této diety by neměla přesáhnout 14 dní, jelikož se pak vystavujeme zvýšeným zdravotním rizikům, nebo třeba ke vzniku ketoacidózy.

Ketoacidózu můžeme definovat jako abnormální vzestup kyselin v krvi následkem nahromadění látek vznikajících při metabolismu tuků (tzv. ketolátek), obvykle při těžkém nedostatku inzulinu nebo při dlouhodobém nedostatečném příjmu sacharidů.

Poslední dietou, kterou dnes zmíním je CKD – cyklická ketogenní dieta. Ze zdravotního hlediska se jedná asi o nejschůdnější variantu. Základním principem této diety je střídání dvou fází – fáze ketózy a fáze zvýšeného příjmu sacharidů. Délka jednotlivých fázi závisí na faktorech, jako je věk, tělesná kondice, zdravotní stav a podobně, obvykle se však pohybujeme v hodnotách 3-5 dnů bezsacharidové fáze a 2 dny sacharidové fáze. Výhodou této diety je, že dochází k menším výkyvům hmotnosti a díky sacharidové fázi i ke svalové regeneraci. Zařazením sacharidové fáze, kdy je jídelníček mnohem pestřejší, netrpí také tolik naše psychika. Délka této diety by se měla pohybovat cca 15-40dnů. Opět je třeba použít poměrně velké množství doplňků (antioxidanty, minerály,...), které je ale ve srovnání s vysokoproteinovou dietou nižší.

Váhové úbytky při užití CKD a vysokoproteinové diety jsou několik kg za poměrně krátkou dobu (rekord v mojí praxi drží jeden klient, který při poměrně silné nadváze shodil 10kg tuku za 14dní). Tento fakt je právě oním lákadlem, proč spousta lidí chce sáhnout po dietě. Pamatujme si ale, že nejrychlejší cesta nemusí být právě ta pravá. Volba, příprava a sledování diety by měla být vždy v rukou odborníka, protože tyto typy diet nejsou vhodné pro každého. Nejlepší postup pro redukci váhy vhodný pro většinu z vás byl popsán v již v minulém článku...