91ZOBRAZENÍRakovina prsu je v České republice nejčastějším zhoubným nádorem u žen.  Během posledních 20 let se počet nově diagnostikovaných žen zdvojnásobil. Aktuálně každý rok tímto typem nádoru onemocní zhruba 100 ze 100 000 žen.
Rakovina prsu a její základní typyí karcinom pocházející z duktů, tedy vývodů, které odvádějí mléko z prsu do bradavky. Většina karcinomů (cca 80%) je tohoto typu. Nádory tohoto typu rostou zprvu více ohraničeně a dají se nahmátnout jako malé bulky v prsou.

Lobulární

karcinom pocházející z lobulů (lalůčků) produkujících mléko. Tvoří kolem 15% nádorů a jeho nalezení je obtížnější než u duktálního karcinomu, neboť tento typ nádoru tvoří méně tuhá a ohraničená ložiska.

Kromě místa vzniku se rakovina prsu ještě rozlišuje podle svého rozsahu na tzv.

in situ , který již zasahuje do dalších struktur prsní žlázy.

Duktální karcinom in situ (DCIS), neboli intraduktální karcinom, je lokalizován ve vnitřní epitelové vrstvě  duktů. Pokud není zahájena léčba, může progredovat do invazivní podoby. Lobulární karcinom in situ (LCIS) se vyvíjí v lalůčcích, není zhoubný, ale je markerem pro zvýšené riziko invazivního karcinomu v jednom nebo obou prsech.

Kromě výše uvedených existují ještě méně časté typy nádorů.

Pagetův

tumor postihuje zejména tkáň bradavky. Projeví se vznikem nehojícího se vředovitého ložiska v oblasti prsní bradavky. Vzhledem může připomínat ekzém.

Inflamatorní  (zánětlivý)

typ je vzácný, zato velmi agresivní, patří mezi nejnebezpečnější typy. Častěji se vyskytuje u mladších žen. Typické pro tento typ nádoru je rychlý růst (rychle prorůstá celým prsem), agresivní chování, ztluštění a zarudnutí kůže prsu, zvětšení prsu. Tyto příznaky mohou simulovat neškodný zánět prsu.

Jsou popsány i další typy prsních karcinomů, např. adenoidně cystický karcinom, apokrinní karcinom, karcinom s dlaždicobuněčnou metaplázií a další vzácné typy.

Nádory prsu se mohou šířit do lymfatických uzlin v podpažních jamkách (axilární uzliny) nebo metastazovat do vzdálených orgánů (např. játra, plíce, kosti, mozek). V případě postižení lymfatických uzlin dochází často k jejich nebolestivému zvětšení, zejména v podpaží a v oblasti klíční kosti.

Rakovina prsu a její stádia

Zařazení do stadia je nezbytné z hlediska odhadu dalšího chování nádoru a stanovení prognózy, ovlivňuje rozhodování o léčbě. Ke stanovení stadia se využívá zejména řada zobrazovacích metod (viz níže).

Stadium in situ: jedná se o duktální karcinom in situ nebo lobulární karcinom in situ

Stadium I:  nádor je velký maximálně 2 cm, axilární uzliny nejsou postiženy, nejsou přítomny vzdálené metastázy

Stadium II: velikost nádoru je v rozmezí 2 a 5 cm, axilární uzliny mohou nebo nemusí být postiženy nádorem (pokud jsou postiženy a nádor je menší než 2 cm, také se jedná o stadium II)

Stadium III: velikost nádoru přesahuje 5 cm, axilární uzliny jsou postiženy, někdy prorůstá do prsního svalu, nejsou přítomny vzdálené metastázy

Stadium IV: metastázy kdekoliv těle, nezávisle na velikosti primárního nádoru či postižení uzlin.

Stadium in situ  až stadium II se označují také jako časná stadia.

Rizikové faktory pro vznik rakoviny prsu

- věk a pohlaví

: riziko se zvyšuje se zvyšujícím se věkem. Většina pokročilých karcinomů prsu je nalezena u žen starších 50 let. U žen je 100x vyšší riziko vzniku karcinomu prsu než u mužů.

- rodinná anamnéza:

vyšší riziko mají ženy, jejich blízký příbuzný měl rakovinu prsu,dělohy, vaječníků či tlustého střeva. Zhruba 20-30% žen s karcinomem prsu má pozitivní rodinnou anamnézu.

- geny

: nejdůležitější geny z hlediska rizika karcinomu prsu jsou BRCA1 a BRCA2. Tyto geny produkují proteiny, které chrání před rakovinou prsu. V případě mutace (poškození) v těchto genech se riziko vzniku karcinomu prsu v průběhu života zvyšuje na 80%.

- menstruační cyklus

: ženy, které začnou menstruovat před 12.rokem života, či mají pozdní nástup menopauzy (po 55.roce života) mají vyšší riziko vzniku karcinomu prsu.

- užívání alkoholu