319ZOBRAZENÍ


Ženy ve vedoucích funkcích ve firmách a jejich celkové postavení v managementu společností je jedním z často zmiňovaných témat v oblasti gender. Nejinak nebo ještě možná více se nad tímto tématem pozastavujeme v oblasti informačních a komunikačních technologií, kam ženy bezesporu také patří. Ženy své pozice ve vedoucích funkcích nemívají lehko a tak jednoznačně získané jako muži, a proto bychom je v jejich rolích měli mnohem více ocenit a podpořit.

Naštěstí se poslední dobou mění i trendy, a proto můžeme v kdysi ryze mužských rolích dnes potkat i ženy. Příkladem nám mohou být některé z níže uvedených dam.

Pravidelné výzkumy British Journal of Management potvrzují, že zhoršené hospodářské výsledky, které jsou v současné době ještě více podpořeny celosvětovou ekonomickou krizí, vedou managment společností k větší ochotě jmenovat více ženy do jejich vedení. Ukázalo se, že v období poklesu ekonomiky totiž měly firmy, jmenující do vedení ženy, konzistentně horší výsledky po dobu pěti měsíců před jejich jmenováním než firmy, které vedením pověřily muže.

Ženy ve vedoucích pozicích jsou většinou vystaveny větší kritice než muži, kteří zastávají pozice obdobné. Můžeme se setkat i s názorem, že ženy ve vrcholové pozici ohrožují prosperitu firmy a nemyslí dostatečně na její budoucí strategii, i když existují studie opačné, které poukazují na pozitivní vliv vyššího zastoupení žen ve firmách a na růst jejích ziskovostí. Bližší informace si můžeme přečíst například ve studii The Bottom Line americké organizace Catalyst.

S opačným trendem se nyní setkáváme u mladé generace. Ženy začínají více působit ve vedeních větších firem a oproti tomu se muži více objevují na administrativních pozicích v oblasti prodeje či služeb. 

Oblastí rovných příležitostí a postavení žen ve vedoucích pozicích společností se zabývají průzkumy Gender Studies, který seznamuje se situací na českém trhu. Podle tohoto výzkumu je zastoupení žen v řadách středního a nižšího managementu dobré, ale přesto tvoří poměrně nízké procento úzkého vedení ve středních a velkých firmách. Přesto se tu stále setkáváme s platovým rozdílem mužů a žen na obdobných pozicích. Rozdíly jsou podobné jako u zaměstnanců na řadových pozicích a tvoří jednu čtvrtinu platu.

Softwarová společnost Microsoft získala ocenění v rámci soutěže Gender Studies. Jedná se o soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v České republice vyhlašované nevládní neziskovou organizací Gender Studies. Soutěž byla orientovaná na slaďování osobního, rodinného a profesního života, umístil na třetí příčce. Za úspěchem společnosti Microsoft jistě stojí i fakt, že v jejím čele stojí Jane Gilson. Jane byla jmenována do pozice  generální ředitelky tuzemského zastoupení softwarové společnosti.

IT a české ženy

Jedna z nejznámějších internetových společností Google má ve svém top managementu ženu, Taťánu le Moigne, která zastupuje pozici provozní ředitelky. Do společnosti nastoupila na konci roku 2006, předtím svou kariéru budovala v softwarové společnosti Microsoft, kde se věnovala IT a marketingu. V oblasti IT již dosáhla své plnoletosti, pracuje v ní více než 18 let. Její hlavní zodpovědností je zviditelnění produktů vyhledavače pro české uživatele, jejich rychlejší lokalizaci a podpora internetového byznysu celkově. Jak uvedla v rozhovoru pro MF Dnes, její hlavní předností je schopnost kvalitně organizovat čas. Firemní kultura společnosti Google je hodně založená na důvěře a na spokojenosti zaměstnanců. Není důležité, aby se striktně dodržovala pracovní doba, ale důraz je kladen na kvalitně odvedenou práci.

Výhody a nevýhody žen ve vedoucích pozicích

V oblasti informačních a komunikačních technologií se pohybuji již pět let a sama vidím, jak jsem jako žena muži vnímaná.  Obstát a ustát svou pozici není vždy lehké a jako žena pracující v tomto byznysu musím být vždy více a pečlivěji připravená než muži. Jedno zakolísání či nejistota může pozici ženy ohrozit mnohem více než nevědomost muže. Je to trochu nespravedlivé, ale je to tak. Ženy v stále převážně mužském byznysu se musí naučit nebrat si věci osobně a odpoutat se od chování lidí ve svém okolí.

Obrovským plusem pro ženy z mého pohledu je diplomacie. Ženy jsou mnohem větší diplomatky, s čímž bude souhlasit i většina mužů. Diplomacie může velmi často pomoci při jednání s kolegy a obchodními partnery v každodenních situacích. S ženskou diplomacií je spojena i schopnost empatie, kdy žena může včas odhalit blížící se problém a předcházet mu.

Jedním z největších problému uplatnění žen jsou předsudky a přístupy jednotlivců. Každá společnost by si měla v první řadě uvědomit, že by pro ní měly být rovné přístupy mužů a žen jednou z klíčových hodnot. Pokud si toto všichni ve společnosti vezmou za své, věřím, že jsou na dobré cestě předsudky odbourat. Neb jak je již napsáno ve Čtyřech dohodách od Dona Miguela Ruize: „nedělejme si domněnky a neberme si nic osobně.“

Nejrozšířenějším předsudkem asi zůstává, že žena nemůže skloubit kariéru s domácností a rodinou, protože jak si spoustu lidí myslí, má to dopady na partnerské soužití a výchovu dětí. V dnešní moderní době se kariéra s rodinnou dá velmi dobře skloubit a záleží především na tom, zda žena dostane prostor k tomu, aby tak učinila.

Držím všem ženám pěsti, aby dosáhly svých vytoužených úspěchů! Přeji společnosti, aby nám, ženám, dala šanci, abychom také mohly ukázat co v nás je. Milé dámy, zlomte vaz!