134ZOBRAZENÍ


Podle lidového vtipu je andělem žena mající okrouhlá kolena a má-li je hranatá, skrývá v sobě ďábla. Pomiňme však hospodské povídačky a zaměřme se na to, jak se chová žena, která - přeneseně - působí jako anděl, ale skrývá v sobě manýry ďábla, mluví se o ní zkrátka jako o andělu s ďáblem v těle.

Jste k okolí úslužná, hodná a až přehnaně obětavá, ale v duchu kujete prospěchářské plány? Působila jste vždy jako vzorná a pilná studentka, ale Vaše výborné studijní výsledky byly kompilátem taháků umně schovaných za lemem minisukně a vědomostí Vašeho obdivovatele, který Vám z první lavice ochotně napovídal vždy při Vašem zkoušení? Pak se zřejmě řadíte k těm, které jsou napůl andělem, napůl ďáblem.

Ať už se ve výše uvedeném popisu poznáváte či jste „pouze“ andělem nebo ďáblicí, neuškodí připomenout si, jak na obě bytosti pohlíží různá náboženství.

Islám tvrdí, že andělé jsou s bohem rovnocenné bytosti, monitorují lidské činy a hlídají bránu do pekla. V katolické církvi se zase traduje, že andělé jsou bytosti bohem stvořené,  z nichž  každá je přidělena konkrétnímu člověku, jehož opatruje a chrání před špatnými vlivy okolí.

V současném umění ilustrují anděly stvoření v bílém hávu či s labutími křídly, v případě, že mají demonstrovat jejich spojení s lidmi, nabývá andělská bytost společné znaky s démony.

Snad právě tady vzniklo přenesení významu andělských vlastností na lidi, kteří v průběhu staletí začali ztrácet původní respekt z nadpřirozených bytostí a nyní je využívají právě pro ozvláštnění filmů, knih atd.

Jako andělův protipól je pak uváděn ďábel, ve všech církvích symbol zla. Podle bible byl však původně jedním z nejvýše postavených andělů, který se ale  rozhodl, že chce být uctíván jako bůh a chce jako on vládnout, za tento troufalý čin byl posléze uvržen do podsvětí.

Pokud se chcete vy samy utvrdit v tom, zda se řadíte k ďáblicím, andělům či jejich „křízenkyním“, podívejte se na český  film z roku 1983 s výmluvným názvem Anděl s ďáblem v těle, kde právě skrytou ďáblici reprezentuje krásná Zdena Studénková, jež pod slupkou nevinné blondýnky skrývá svou pravou studenou, vypočítavou a ctižádostivou tvář.

Dnešní doba si však ďábelské ženy žádá, s andělskou tváří možná ještě pochodíte, s andělsko povahou už jen těžko. Naopak být ďáblem i zvenčí se nevyplácí, neb nepřející a prospěchářské ženy se jen těžko stanou oblíbenými. Být pomyslným andělem je sice hezké a ušlechtilé, ale moc daleko s touto filozofií ve 21. století nedojdete. Milý anděl, který je vždy nápomocný svým blízkým, ale v duchu hledí především na své štěstí a úspěch, skrývá v sobě tedy čertovskou stránku, má největší naději prožít fajn život.