85ZOBRAZENÍ


Při fotostimulaci se využívají světelné záblesky, které ti zkušený terapeut pomocí počítače vytvoří přesně na míru. Program„užíváš“ patnáct minut denně prostřednictvím světelné masky.

Fotostimulace pracuje se záblesky, zatímco běžně využívaná fototerapie pracuje s přímým světlem. Fototerapie léčí sezónní poruchy spojené s výkyvy nálady, které jsou způsobené nedostatkem denního světla. Pacienti jsou na přesně stanovenou dobu vystaveni silnému světlu ze speciálních zářivek, a tím se deficit potřeby světla vyrovnává.

Fotostimulační přístroj (světelná maska - Lightmask) se podobá slunečním brýlím, které zabraňují vnikání denního světla do očí. Přes zavřená víčka ti svítí světlo, které vydávají miniaturní žárovičky, a ty můžeš relaxovat jako při západu slunce na hladině jezera.

Jak může mít blikající světlo takový užitečný efekt? Někteří badatelé se domnívají, že rytmus světelných záblesků řídí a zakládá vnitřní mozkový rytmus, který následně ovlivňuje veškeré pochody v našem těle. Další teorie je, že světelné záblesky pomáhají k synchronizaci našich vnitřních hodin a zlepšují komunikaci mezi oběma polovinami mozku. V každém případě to funguje, protože fotostimulace vede ke snížení chronických bolestí, migrén, spotřeby léků, zmenšení stresu. Premenstruační syndrom u žen se zlepšil dokonce u 76 %.

Každý terapeutický postup má své kontraindikace. Některé léky třeba účinně pomáhají, ale mohly by vážně ublížit člověku s jinou diagnózou. U fotostimulace je tímto rizikem vyvolání epileptického záchvatu u lidí, kteří jsou takzvaně fotosenzitivní. Nezanedbatelné procento populace má ve svém mozku epileptické ložisko, o kterém neví, ložisko, které může celý život dřímat, ale také se náhle probudit k erupci. Proto v centru pro EEG-biofeedback, kde se jedině dá koupit fotostimulační přístroj, ti ho neprodají bez vyšetření EEG. To je nebolestivé a plně hrazené zdravotními pojišťovnami.