405ZOBRAZENÍ

Potřeba lásky

Láska je jednou z nejsilnějších emocí, které je člověk schopen cítit. Potřeba lásky, vztahů a přátelství je vrozená každému z nás. Když máme splněny základní lidské potřeby, jakými jsou fyziologické potřeby (například potřeba dýchat, přijímat potravu apod.) a potřeba bezpečí, přichází na řadu i potřeba lásky. Pokud lásku v našem životě postrádáme, cítíme se nenaplnění. Mohou se objevit i menší psychické problémy jako pocity úzkosti, prázdnoty či nepotřebnosti. Láska a hezký naplňující vztah v takovém případě může doslova působit jako psychický lék.Láska a vztahy v náboženství

Láska je čistě pozitivní emocí. Jedná se o fyzický i psychický stav, který je nám velmi příjemný. Proto každý z nás touží po vztahu, který mu přinese lásku. Díky lásce se najednou cítíme milovaní, potřební a hodnotní. Láska nám dokáže zvednout sebevědomí, dokáže nás rozveselit a přináší nám obrovskou motivaci osobnostního růstu a rozvoje. Díky tomu můžeme říct, že láska a vztahy působí jako psychický lék. I nejrůznější nábožsnství uctívají lásku a snaží se podporovat vztahy a model rodiny.

Například buddhismus hlásá, že čistá láska se pozná podle toho, že přináší štěstí partnerům i jejich okolí. Buddhismus je založen na několika jednoduchých tvrzeních, z nichž jedno říká, že jsme sami tvůrci svého života. Je tedy na nás, jak budou vypadat naše vztahy a jestli zažijeme lásku, která pro nás bude psychickým lékem. Záleží na našem životním postoji. Lidé, kteří vidí svět černě a často si stěžují, zřejmě nezažijí tak krásný vztah. Naopak ti, kteří jsou vděční za maličkosti a jsou zvyklí sdílet svou radost, mnohem pravděpodobněji prožijí lásku, která bude jejich psychickým lékem. Láska a vztahy jsou prostě jakousi výzvou, díky které můžeme

překonat svá omezení, zlepšit sami sebe a tak i celý svůj život.

Léčíme svou psychiku

Láska je hodně intenzivním citem. Z toho důvodu se velmi často stává, že po několika letech začne slábnout a postupně vymizí úplně. Vztahy jsou potom šedivé, stereotypní a nudné. Tomu se ale dá předejít. Jak? Nežijte s partnerem stereotypně, nebojte se stále zkoušet nové věci, buďte pozitivní a zkuste si jednou za čas s partnerem navzájem říkat, co na sobě máte rádi. Uvidíte, jak to Váš vztah a Vaši lásku posílí.