269ZOBRAZENÍ

1. týden vstupní komplexní prohlídka novorozence po propuštění z porodnice

3. – 4. den až 6. týden očkování proti tuberkulóze (probíhá většinou na porodnici)

14. den preventivní prohlídka, kontrola zdravotního stavu, výživy,zahájení podávání vitamínu D, kontrola kyčlí ortopedem

6. týden preventivní prohlídka, kontrola pohybových dovedností, výživová doporučení, kontrola kyčlí ortopedem

3. měsíc preventivní prohlídka, kontrola vývoje dítěte,kontrola kyčlí ortopedem, kontrola jizvy po očkování proti tuberkulóze3. - 4. měsíc Očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně, hemophilové infekci a virové hepatitidě typu B (1. dávka. Podává se po dokončeném 13. týdnu, při zahojené jizvě po očkování proti tuberkulóze)

+ volitelné očkování proti pneumokokovým infekcím (1. dávka)

4. - 5. měsíc Očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně, hemophilové infekci a virové hepatitidě typu B (2. dávka, podává se za měsíc od první)

+ volitelné očkování proti pneumokokovým infekcím (2. dávka)

4. - 5. měsíc preventivní prohlídka, orientační vyšetření sluchuv

5. - 6. měsíc Očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně, hemophilové infekci a virové hepatitidě typu B (3. dávka, podává se za měsíc od druhé)

+ volitelné očkování proti pneumokokovým infekcím (3. dávka)

6. měsíc preventivní prohlídka,kontrola vývoje dítěte, výživová doporučení, první návštěva zubního lékaře (možno později, nejdéle do 2 let)

8. měsíc preventivní prohlídka, vyšetření sluchu, sledování vývoje dentice

10. – 11. měsíc preventivní prohlídka, hodnocení pokroků v pohybových dovednostech

11. - 18. měsíc Očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně, hemophilové infekci a virové hepatitidě typu B (4. dávka. Podává se minimálně 6 měsíců od třetí a nejdéle do 18 měsíců věku)

12. měsíc preventivní prohlídka , zhodnocení rozumových schopností a pohybových dovedností, výživová doporučení

15. měsíc očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (1. očkování)

18. měsíc preventivní prohlídka ,posouzení dalšího zrání dítěte

21. – 25. měsíc přeočkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (v odstupu 6 – 10 měsíců po 1. očkování)

2. rok očkování proti tuberkulóze (pouze přeočkování tuberkulinnegativních dětí, tj. bez jizvy po očkování)

volitelné očkování proti pneumokokovým infekcím (4. dávka)

3. rok preventivní prohlídka,vyšetření smyslů a smyslových orgánů, vývoj řeči.

5. - 6 rok preventivní prohlídka, zhodnocení školní zralosti, udržování tělesné čistoty

přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli

7. rok preventivní prohlídka, zhodnocení zdravotního stavu, růstu

9. rok preventivní prohlídka, sledování nástupu a vývoje puberty

10. - 11. rok přeočkování proti dětské přenosné obrně inaktivovanou očkovací látkou.

11. rok preventivní prohlídka,sledování průběhu puberty a růstu

11. - 12. rok očkování proti tuberkulóze (pouze přeočkování tuberkulin negativních dětí)

očkování proti zarděnkám u neočkovaných dívek

očkování proti virové hepatitidě typu B u dětí, které nebyly očkovány v kojeneckém věku

13. rok preventivní prohlídka, zhodnocení puberty a růstu

14. - 15. rok očkování proti tetanu (další vždy po 10 - 15 letech)

15. rok preventivní prohlídka, zhodnocení puberty a růstu

prohlídka dívek dětským gynekologem