57ZOBRAZENÍ

 

Předpoklady můžu a žen vycházejí z historie lidského rodu. Mužovou náplní práce v historii bylo obstarat jídlo pro svou rodinu a ochránit ji před nepřítelem. Žena byla dárkyní života a pečovala o rodinný krb.
Tyto role se však změnily v moderním světe. U muže je na prvním místě seberealizace, nesnáší kritiku a neúspěch. Pro ženu jsou důležité dobré vztahy a dává najevo více své pocity.

 

 

Muži jsou lepší než ženy v...

 • mají lepší matematické myšlení
 • dokáží rychleji analyzovat komplexní data
 • mají lepší prostorovou orientaci, mají větší cit pro perspektivu
 • umí přesněji střílet na terč a házet předměty
 • dokáží imaginárně otáčet objektem v prostoru
 • lépe identifikují tvary v prostoru, které nejsou patrné na první pohled
 • jsou více materialističtí

 

,Ženy jsou lepší než muži v...

 • lépe odhadnou lidi a také s nimi lépe spolupracují
 • dokáží lépe vyjádřit slovy svoji představu
 • všimnou si více změny (např. chybějícího předmětu)
 • jsou schopnější v jemných ručních pracích
 • mají lepší cit pro detaily a jsou bystřejší
 • více mluví
 • dokáží lépe číst řeč těla
 • jsou lepší v gramatice a mají lepší cit pro význam slov