276ZOBRAZENÍ

„Že chřipka se v této sezóně zcela jistě vyskytovala zhruba ve stejné míře jako v uplynulých letech. Výměna seriózních informací je v této oblasti nedocenitelná, a to jak ve vnitrostátním tak mezinárodním měřítku.

Je třeba vědět, že výskyt ARI s výjimkou chřipky je v jednotlivých letech více méně obdobný. Teprve zvýšení podílu chřipky na celkové nemocnosti je závažným epidemiologickým signálem. Jestliže máme informace o zvýšeném podílu chřipky na nemocnosti v sousedních oblastech, ať už se jedná o Středočeský či Plzeňský kraj nebo Bavorsko a Horní Rakousy, můžeme na základě dlouholetých časových

řad předpovědět vývoj v jižních Čechách. Můžeme učinit seriózní rozvahu zda vůbec, kdy a jaká opatření budou na místě, aby se včas mohli připravit lékárníci, aby nemocniční zařízení měla nachystána lůžka, pohotovostní složky počítaly s vyšší frekvencí výjezdů, dá se odhadnout, zda si situace vyžádá i vlastní plošná opatření, třeba zákaz pořádání masových akcí. Jenom na vysvětlenou, zákazy návštěv v nemocnicích, domovech důchodců či ústavech sociální péče jsou rozhodnutí plně v kompetenci managementů ústavů, v této věci můžeme pouze doporučovat. Nezbytné jsou samozřejmě v případě chřipky i virologické informace o aktuálních typech chřipkových virů, které zřejmě budou v populaci v daném čase převažovat. Můžeme z nich například usoudit, zda v populaci existuje dostatek protilátek proti konkrétnímu typu chřipky.

Chřipka typu A má schopnost udeřit v krátkém čase ve velkém prostoru. Proto sledujeme, jak se virus tohoto typu v populaci v minulosti uplatňoval. Je-li svým složením podobný jako vloni, populace je více imunní, je-li jiný, pak je to signál zvýšeného nebezpečí, protože populace proti němu nemá vytvořeny protilátky. Proto také nejvyšší výskyt registrujeme obvykle u malých dětí. Za svůj život zatím nestihly nasbírat dostatek „imunitních zkušeností“ a proto nemají vytvořenu imunitu.“