270ZOBRAZENÍHormonální antikoncepce představuje spolehlivé řešení, jak zabránit nechtěnému početí, a zároveň upravit nežádoucí výkyvy menstruačního cyklu. Její užívání však může mít i své stinné stránky, například vznik celulitidy. Podle lékařů je právě hormonální antikoncepce jedním z klíčových faktorů masového rozšíření pomerančové kůže v ženské části populace.    

Genetika, antikoncepce, nezdravá životospráva

Celulitidou v současné době trpí až 90% žen, a to včetně velmi mladých. Estetický problém se nevyhýbá ani dívkám již od 15. roku věku. Hlavní vina je přitom připisována jak hormonálním a genetickým vlivům (pokud matka trpěla celulitidou, je vysoká pravděpodobnost, že jí bude trpět také její dcera) a nezdravému životnímu stylu (přílišné sezení, spíše řídká pohybová aktivita, nadměrné pití kávy, nevhodné složení jídelníčku, nesprávné stravovací návyky, střídání diet, kouření, nedostatečný nebo z nevhodných nápojů složený pitný režim), to vše napomáhá vzniku celulitidy.

Jak antikoncepce přispívá k celulitidě

A jak vlastně může hormonální antikoncepce přispívat ke vzniku pomerančové kůže?

Její užívání zvyšuje objem plazmatických bílkovin v séru, což přispívá k povolování vazivové tkáně, a zároveň k poškození žilního systému. Dochází tak k nepříznivým zásahům do kolagenního režimu podkožního vaziva, což ve svých důsledcích způsobuje zvětšení, zbytnění a pozvolné tuhnutí vláknité složky pojivové tkáně. Zhuštění kolagenních vazivových struktur  vede ke změně metabolismu tukových buněk a jejich růstu. Tukové buňky jsou pak vytlačovány směrem vzhůru, kdy vytvářejí nevzhledné kožní hrboly a dolíčky. Projevy celulitidy jsou zjistitelné buď na pohmat, nebo také vizuálně, záleží na stadiu onemocnění. (Přestože je pomerančová kůže ženami vnímána především jako kosmetický defekt, lékaři ji považují za lymfatické a metabolické onemocnění.)

Čtyři stadia celulitidy

Rozlišujeme celkem 4 stadia celulitidy. Zpočátku je celulitida zjistitelná pouze pohmatem. Pro první neboli počáteční stadium je  totiž charakteristické, že se nevzhledné kožní projevy objeví pouze, když kůži v dané oblasti (nejčastěji vnitřní strany stehen nebo hýždí)  zmáčkneme  mezi prsty. V tomto stadiu je poměrně snadné se celulitidy zbavit změnou životního stylu. Problematické není ani odstranění příznaků druhého stadia mírně pokročilé celulitidy, kdy jsou hrbolky patrné i bez stisknutí kůže. Tento druhý stupeň vyžaduje pravidelnou péči o pokožku, jejíž důležitou součástí je cvičení (vhodné je plavání, cyklistika, aerobik nebo speciální cviky proti celulitidě), používání přípravků proti celulitidě a masáže. Jakmile se celulitida dostane do třetího stadia středně pokročilé celulitidy, pro kterou jsou typické nejen hrboly, ale i hlubší dolíčky, nelze její příznaky zcela odstranit. Lze však dosáhnout jejich zmírnění. Velmi dobrých výsledků lze dosáhnout přístrojovými lymfatickými masážemi. Čtvrtý stupeň celulitidy, kdy jsou hrboly a dolíčky viditelné i přes oblečení prakticky neodstranitelné, je považován za závažný estetický, a zároveň zdravotní problém.

Hormonální antikoncepce a její alternativy

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud chceme vzniku celulitidy předejít, měli bychom hledat jiné metody, jak zabránit nechtěnému otěhotnění, než je hormonální antikoncepce, jako příklad poslouží nitroděložní tělísko nebo kondom. Další možnou alternativu představuje užívání hormonální antikoncepce bez obsahu estrogenu (tu, kterou obsahuje pouze gestagen), neboť výše popsané nežádoucí projevy vznikají především působením hormonu estrogenu, který je součástí většiny antikoncepčních pilulek.

Boj proti celulitidě

Volby alternativy hormonální antikoncepce s estrogenem není samozřejmě jediným pilířem boje s pomerančovou kůží. Je třeba celkově změnit životní styl, především upravit jídelníček (aby obsahoval více ovoce a zeleniny a minimum cukrů a živočišných tuků), dbát na správný pitný režim, zařadit do svého programu pravidelnou pohybovou aktivitu, přidat kosmetické přípravky zpevňující pokožku a lymfatické masáže.