Krásná a zdravá

Časopis o všem, co zajímá moderní ženu

Máme doma prvňáčka

Máme doma prvňáčka

JE TO JASNÉ, JEDNOU PŘIJDE ČAS A NÁŠ POTOMEK, PŘÍPADNĚ POTOMCI, VYRAZÍ POPRVÉ DO ŠKOLY. NĚKTEŘÍ SE NA TO TĚŠÍ, JINÍ NE. TO JE DANÉ POVAHOU DÍTĚTE, PŘÍSTUPEM RODINY KE VZDĚLÁNÍ, MOTIVACÍ DÍTĚTE OD RODINY, ALE I TÍM, JAKÝ DOJEM PŘI ZÁPISU NA DÍTĚ ŠKOLA UDĚLALA.

TAKŽE JEDNA VĚC JE, JAK NADŠENĚ BUDE DÍTĚ DO ŠKOLY CHODIT, A DALŠÍ, JAKÝ VÍTR V RODINĚ TATO ZMĚNA UDĚLÁ.

Rodina pocítí blížící se školní docházku většinou již v srpnu, kdy je třeba dle pokynů školy zakoupit spoustu pomůcek a vybavení. Školy většinou rodičům dodají seznam všeho, co je pro dítě potřeba obstarat. Některé však mají svůj osobitý styl v tom smyslu, že vyberou od rodičů peníze a dětem za ně nakoupí jednotné pomůcky. Rodičům odpadne práce se sháněním všeho potřebného, ve třídě pak všechny děti mají pomůcky stejné a nedochází k případným rozporům kdo má hezčí pravítko či správnější pomůcky na psaní. Obě verze mají pochopitelně své výhody i nevýhody. Zároveň je možné dítěti jeho výbavu zpestřit něčím originálním. Takovéto příjemné a roztomilé věci nabízí třeba dánský obchod flying tiger, který najdete na několika místech i u nás.

NEŽ VŠAK NADEJDE DEN „D“, ZCELA JISTĚ JE DOBRÉ DÍTKO NA ŠKOLU PŘIPRAVIT.

Povídat si s ním o tom, jak to bude ve škole probíhat, co všechno zajímavého se tam naučí a že získá nové kamarády. Vhodné je dodat, že škola, stejně jako práce rodičů, je každý pracovní den, proč má do školy vůbec chodit a všeobecně pozitivním přístupem dítě motivovat, aby se do školy těšilo. V opačném případě by mohlo získat již dopředu negativní přístup, což by nevedlo k ničemu dobrému a jen by to situaci všem velmi zkomplikovalo. Psychologických rozborů na toto téma bylo již sepsáno nepřeberně a není třeba je zde opakovat. Stačí si je najít.

DALŠÍ KAPITOLOU JE OBLEČENÍ. Některé rodiny pečlivě rozlišují, v čem si dítě doma hraje a v čem chodí ven na procházky, na hřiště a co si obleče, pokud jde rodina do společnosti. Někde však takovéto pravidlo nemají. Škola je ale takovým prvním místem společenského setkávání a výběru vhodného a vkusného oblečení by měla být věnována pozornost. Nutno zdůraznit, že vkusné oblečení nemusí být nákladné, stačí se rozhlédnout kolem, co zajímavého děti aktuálně nosí. I dárky od přátel, jejichž děti povyrostly, mohou být dobrou alternativou.

Pomůcky, oblečení a přípravu dítěte si můžeme odškrtnout. To je však jen začátek.

KAŽDODENNÍ RUTINA ALE UKÁŽE REALITU VŠEDNÍCH DNÍ. Dítě, které bylo povětšinou s maminkou či babičkou doma, nebo chodilo do školky ani zdaleka nemůže vnímat potřeby svého okolí. Máma i táta musí být včas v práci a jejich zaměstnavatele nebo obchodní partnery zpoždění na domluvené schůzky netěší. Dítě má svůj režim, již oblečené se školní taškou v předsíni začne vymýšlet všechno možné, nebo má jen najednou potřebu si dojít na záchod. S podobnými lapáliemi je proto potřeba v každodenním programu počítat.

V rámci organizace rodinného a pracovního času, když začne náš potomek chodit do školy, je být připraven i na skutečnost, že může přijít rýma, kašel a jiné nemoce. I zde je dobré plánovat a mít dopředu domluvené kdo nám pomůže s hlídáním, pokud si to sami z pracovních důvodů nemůžeme dovolit. Také je vhodné mít všechny kontakty na školu, kam dáme včas vědět, že naše dítko do školy nedorazí a proč. Škola pochopitelně chápe, že takovéto situace se stávají a ocení, když rodina komunikuje.

Veškeré organizační záležitosti kolem je sice dobré mít zvládnuté a vymyšlené dopředu, ale to není to nejdůležitější pro prvňáčka. TÍM JE KOMUNIKACE RODIČŮ SE ŠKOLÁKEM.

Každodenní povídání si o škole, zjišťování, jaké to tam je, pomoc se psaním úkolů, dotazy na nové kamarády a další. Podstatná je co nejvíce pozitivní motivace k učení a také zjišťování, že ve škole je všechno v pořádku. Pokud bychom to nedělali, mohlo by se stát, že přehlédneme něco podstatného, třeba šikanu od spolužáků, která se bohužel nevyhýbá ani malým dětem.

Až bude školák jednou dospělý, jistě bude na své zážitky a kamarády ze školních lavic vzpomínat rád stejně tak, jako na své učitele a později i profesory. V první třídě je ale nejdůležitější pozitivní přístup, který je pak vynikajícím základem pro další vzdělávání.

A RODINA BY V TOMTO ČASE MĚLA VYVINOUT MAXIMÁLNÍ PODPORU.

Tip redakce:

HLAVNĚ KOMUNIKOVAT, PŘEDVÍDAT A PLÁNOVAT!