Krásná a zdravá

Časopis o všem, co zajímá moderní ženu

JAK VYBRAT  SPRÁVNÝ KROUŽEK

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ KROUŽEK

MŮŽE TO BÝT JEDNODUCHÉ, POKUD JIŽ VÍTE CO DÍTĚ BAVÍ, O ČEM DOMA MLUVÍ, S ČÍM SI HRAJE, ZDA MÁ SPORTOVNÍ VLOHY NEBO JE HUDEBNĚ NADANÉ. POKUD TO NEVÍTE, ALE PŘESTO MÁTE SNAHU O ROZŠÍŘENÉ VZDĚLÁNÍ ČI SPORTOVNÍ AKTIVITY, MŮŽETE REALIZOVAT V ZÁSADĚ JEDNODUCHÝ SYSTÉM. NEJLÉPE S PŘIHLÉDNUTÍM K VLASTNÍM ZÁJMŮM VYBRAT NĚJAKÝ KROUŽEK TAK, ABY TATO ČINNOST VHODNĚ ZAPADLA DO VAŠÍ RODINY.

V takovém případě pak budete mít možnost nejen komunikovat na vám známé téma, ale i třeba pomáhat dítěti v tom, co bude potřebovat.

Další variantou je přihlásit dítě na rozličné nesouvisející kroužky od kreslení přes hudební nebo jazykovou výuku a jednu čí více sportovních aktivit.

Časem pak zjistíte, který z kroužků dítěti vyhovuje a který ho baví.

Mimoškolní aktivity dítě v budoucnu jistě ocení. V době, kdy navštěvuje teprve základní školu, nemá ve většině případů ponětí o tom, jaké povolání si zvolí. Proto možnost rozvíjet se a učit se i v něčem jiném než nabízí základní škola, je velmi důležitá. Například návštěvy kroužku kreslení i přesto, že výtvarná výchova se běžně na školách vyučuje, mohou dítě naučit mnoho dalších výtvarných technik. A jednou, až se na konci střední školy bude rozhodovat, kam jít studovat dál, mu tato zkušenost třeba pomůže s výběrem. 

V případě, že bude navštěvovat hudební kroužek, a i přesto, že se v budoucnu nestane hudebním virtuosem, získá přehled. Naučí se hrát na některý z hudebních nástrojů, číst noty, pozná houslový a basový klíč. I přesto, že to třeba budou jen základy hry, všeobecný přehled o hudbě mu zůstane, a tato znalost se může v budoucnu rovněž hodit, třeba jen v rámci všeobecného přehledu, který uplatní v okruhu společenských kontaktů.

Důležitá je i rozšířená výuka cizích jazyků, které se ve škole učí. Angličtina, která je dnes zcela běžným světovým jazykem, by měla být prioritou a měli byste jí věnovat maximální pozornost. Kvalitní školy s výukou angličtiny již existují. Dítě, které bude od malička navštěvovat nějakou jazykovou školu resp. kroužek, bude mít jednou v životě značnou výhodu. Výuka jazyků, které nejsou součástí školních osnov, má také do budoucna svoji cenu. Pracovní trh má na zaměstnance stále větší požadavky a čím více jazyků bude dítě znát,  tím lepší pracovní uplatnění může získat. Znalost cizích jazyků se uplatní také během cestování.

K velmi oblíbeným a doporučovaným mimoškolním aktivitám patří i sport. 

Malou slečnu můžete přihlásit do baletu třeba jen proto, aby se naučila chodit rovně a osvojila si elegantní pohyby. Jako dospělá žena se jednou ve společnosti bude umět lépe pohybovat. Pokud bude malá selčna hodně živá, může se přesunout třeba ke gymnastice nebo plavání, skokům do vody, tenisu, lyžování, bruslení nebo golfu. Jednoduše k tomu, co jí bude bavit. U chlapců je to stejné, mohou navštěvovat kroužky karate, chodit na fotbal, hokej nebo jezdit na koni či motokárách.

VELMI DŮLEŽITÉ JE, ABY DÍTĚ NA JAKÝKOLIV KROUŽEK NEBO SPORT CHODILO RÁDO.

I kdyby tam chodilo jen rok, případně méně, vždy se něco naučí. V rámci sportu bude mít pohyb, který je u současných dětí nedostatečný, a často vede k obezitě již v útlém věku. Pokud byste dítě nutili do čehokoliv, kam bude docházet jen pod přísným dohledem a daný kroužek jen přetrpí, bude to kontraproduktivní a bude třeba hledat něco jiného. Pozitivním přístupem a komunikací s dítětem jistě najdete a postupně vyberete aktivity, které bude dítě dělat rádo.

Neopomenutelným benefitem pro vás, pokud bude dítě navštěvovat kroužky, je skutečnost, že odpoledne po škole bude mít smysluplnou 

a kontrolovatelnou aktivitu a nebude trávit čas s kamarády ze sousedství, kteří ho mohou navádět k věcem, které se vám nemusí líbit. V těch nejhorších případech to u starších dětí mohou být třeba i drogy. 

Ať již zvolíte pro dítě jakýkoliv kroužek, nebo jich vystřídáte větší množství, vždy se to pozitivně projeví. Až bude vaše dítě jednou dospělé, bude na zážitky z kroužků a kamarády, které tam získá, rádo vzpomínat. V případě, že se jeho mimoškolní aktivita jednou stane jeho povoláním, jistě ocení, že ho k ní rodiče vedli již od dětství.

ZÁVĚREM TEDY VŠEM RODIČŮM DOPORUČUJEME SVÉ DÍTĚ ČI DĚTI CO NEJVÍCE V MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH PODPOROVAT. JEDNOU SE TO JIM I VÁM V DOBRÉM VRÁTÍ.

Tip redakce:

Nejdůležitější je chtít, aby si naše dítě rozšiřovalo dovednosti i mimo školu a podporovat ho v tom. Na výběru nezáleží.